Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 152 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
'Gözlerinde bir başka sevgi ışıltısı taşıyorlardı. Buna ne demeli? Birbirine canlarını emanet etmiş insanlar, silah arkadaşları arasındaki sevgi bağını tarif etmenin imkânı yoktu. Aile arasındaki bağa benzetilebilir bu duygu. 'Varlığını tamamen bir arada olduğun on yedi kişiye emanet edip onların varlığını korumak için yaşamaya başlıyorsun.' Bu duygu ve düşünce üzerinde geliştirilen bağlar çok kuvvetli hissediliyordu. Doksanlı Yıllar olarak tarihe geçecek bu travma, toplumun bilinçaltında 'bir daha geri g
24 TL.
Yümni hocamın İman, yokluğa değil, gaybe, yani bilgimiz içine girmeyene inanmaktır. sözünden hareketle aklımızın eremediği konularda belirginleşen sessizlik ve sonsuzluk karşısında imanımızın bizleri iç huzura erdirmesi çabaları sürecinde insan olma özelliğimizin ve varlığımızın yok sayılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Diğer yandan hiçbir şekilde kendimizi ve benliğimizi bir başkası(ları)na teslim etmemesi ve Allah'ın yarattığı tüm kulların arasında eşitliği bozmaması, belirli kişi veya yapılara ayrıcalı
30 TL.
Ünlü askeri stratejist Carl Von Clausewitz Savaş politikanın başka araçlarla devamıdır diyerek savaşla barışın ne kadar ince bir denge üzerinde olduğunu ifade etmiş, aynı zamanda hem savaşta hem de barış dönemlerindeki diplomasinin hedefinin düşmana veya rakibe kendi iradimizi kabul ettirmek olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü savaş aynı zanda çarpışan iki iradenin kendi üstünlüğünü kabul ettirme mücadelesidir. Günümüzde düşmana irademizi zorla kabul ettirmek için sadece bilinen anlamda (karşılıklı orduların ç
50 TL.
DİN: Hakk´dır. Sehlü´l-icra´dır. (uygulaması kolay) Mevellid-i medeniyet´dir. Maya-i fazilet´dir. Mürebbi-i insaniyet´dir. Serapa (baştan sona) hikmet ve hakikat´dir. Saik-i terakki´dir. İlmi emr ve teşvik etmiştir
15 TL.
Açıkçası kimse hakikati öğrenemedi. Kimse Celile Hanım'ın akşamları pencereden, kapının önünde oturan genç, ihtiyar, ağırbaşlı, hafifmeşrep, çocuklu kadınları seyretmesindeki sebebi bilemedi. Abdürrezzak Efendi'nin yeni fidanlarla, körpe ve genç ağaçlarla uğraşırken, onları öpüp yapraklarını okşarken duyduğunu duyamadı. Kimse küçük kızın, evlerinin önünde yanan elektrik lambasına, gözlerini kırpa kırpa bakmasındaki güzelliği göremedi..
16 TL.
Edebiyat tarihi, tarihin bir koludur. Bir milletin edebi mahsullerini yahut başka bir tarifle duygu ve düşünce mahsullerini, tarih çerçevesi içinde, mütalaa eder. Her edebi eser ve her şair bir milletin ve bir tarih devrinin yetiştirmesi olduğu için edebiyat tarihini de tarihin umumi gidişi içinde görmek lazımdır. Bir ağacın yemiş verme şartlarını incelerken nasıl onun toprağını da göz önünde bulundurmak lazımsa, edebi mahsullerin nasıl meydana geldiğini anlamak için de o devrin tarihini bilmek icap eder.
19 TL.
Türk Tarihinde Meseleler adını taşıyan bu kitabın bazı yazıları Türk Ülküsünün ilk basımında yayınlanmıştı. Yapılan düzeltmelerle ve başka yazıların da eklenmesiyle bu eser meydana geldi. Türk Tarihinde Meseleler tarih ve kültürümüze ait bazı konuların Türkçü görüşüyle yeni bir açıdan ele alınmasıdır. (Önsöz´den)
19 TL.
Marksist ideolojinin siyasi çatısının yıkılışı liberal-kapitalizmin bir zaferi miydi? Şüphesiz ki hayır. Kapitalizm, bütün zulüm stratejileriyle, istismar usulleriyle, daha da zararlı hale gelerek devam ediyordu ama galibiyetini sağlayan karşısındakinin hatalarıydı. Komünizm faaliyetleri, dindarları ve özel olarak milliyetçileri haklı olarak ürkütmüştü. Gittikçe saldırganlığını arttırmaktaydı. Batı, büyütüp beslediği bu ideoloji karşısında aciz mi düşmüştü? Bir çıkış yolu mu bulacak, yahut kend
30 TL.
Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı, gerçek hayat hikâyelerinin anlatıldığı, arkadaşınıza içinizi döktüğünüz, sizin mektubunuz gibi mektuplar... Okurken yazar sizmişsiniz ya da yazarla sohbet ediyormuşsunuz gibi hissedeceğiniz satırlar... Her mektupta belki çocuğunuzu ,belki çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı ya da komşunuzu düşünecek, ayrılmak zorunda kaldığınız kalbinizin diğer yarısına bir kez daha sarılacaksınız...
16 TL.
İSLÂM'IN ŞARTI BEŞ Mİ? Araştırma ve gözlemlerimde açıkça tespit ettim ki, Müslümanlarımızın %99'u İslâmiyet'i kelime-i tevhid, namaz, oruç, hac ve zekât'tan ibaret sanıyorlar. Bu tespit üzerine çalışmaya başladım ve İslâm'ın ne olup, ne olmadığını herkesin anlayabileceği ve okuyanların da sıkılmayacağı bir tarzda yazmaya karar verdim. Bir müftü oğlu olarak, çocukluğumdan itibaren ve sonra da meslek hayatımda hep bu câmianın içindeyim. Dolayısıyla hurafeleri, çarpıklıkları, hatta maalesef İslâm adına ortay
22 TL.
Hayatı macera filmleri kadar fantezi ve serüven dolu Yahudi profesörün ilgi çekici hikayesidir. Takma adı Raşit Efendi olan sahte derviş Vambery, Abdülhamid´in en yakınına kadar sokulur... Saraydaki bütün gelişmeleri anında İngilizlere rapor eder... Yahudilerin Filistin´e yerleşmeleri için girişimlerde bulunur... Jöntürklere akıl hocalığı yapar... Yakın tarihimizin uzman ismi Prof. Dr. Mim Kemal Öke, İngiliz, İsrail ve Türk arşivlerinin karanlık raflarındaki belgeleri günışığına çıkardı... (Arka Kapak)
30 TL.
Toplum olaylarını anlamak ve açıklamak ancak onları tarih içindeki yerlerine doğru biçimde yerleştirmekle mümkündür Yakın geçmişimizin önemli düşünürlerinden biri olan Hüseyin Nihâl ATSIZ, hem çalışmalarıyla tarihimizin en eski dönemlerine kadar ışık tutabilen büyük bir tarihçi; hem atlıyı atından indirebilecek kadar güçlü bir yazar ? şair; hem de Türklük Bilimi'nin ilgilendiği konularda kaynak sayılabilecek derecede önemli eserler veren bir Türkologdur. Set İçeriği: 1-Bozkurtların Ölümü 2-Bozkurtlar Diril
364 TL.
Sakarya ve Menderes havzaları arasında kazanılan zafer ne kadar mucizeyse, Dicle ve Fırat arasındaki zafer de o kadar şanlı olacaktır. Zafer Mümkündür! Küresel sömürgenler adına PKK taşeronluğunda yapılan bu son asimetrik saldırı, yine Mehmetçik tarafından bertaraf edilecektir. ............... Çözüm denemesinden alınacak derslerden bir diğeri; PKK isimli terör örgütü ve türevlerinin varlığını silaha bağlamış olması ve halkın taleplerinden ziyade kendi varlıklarını sürdürme mücadelesi verdiğidir. Bu özellikl
20 TL.
Osmanlı Devletinin ana unsuru, onu kıl çadırdan alıp saraylara taşıyan güç Türk'ün gücü idi. Ancak sonraki dönemlerde Osmanlı'nın Türklere bakışı değişmiştir. Ne oldu da Türk'ün kültürüyle nakış nakış ördüğü coğrafyada kurduğu devlet, aslî unsurunu yönetim organlarından uzaklaştırdı? Öncelikle şunu belirtelim ki bu kitabın adı her ne kadar ?Soysuzlar Mektebi Enderun ve Türklerin Kaderi ise de, kitabın tamamı bu konuyla ilgili değil. Kitap, değişik zamanlarda yazılmış ve çeşitli yerlerde yayınlanmış 31 ayr
30 TL.
1- KİLİT: Türü: Tarihi Roman ISBN: 978-975-371-000-8/ 37. Baskı (2012) Selçuklu üçlemesinin ilk kitabıdır. Selçuk Türklerinde Kınık Boyunun, Orta Asyadan gelen oymakları toplayarak birliği sağladıktan sonra yarı açılmış kilit olan Anadoluya akarak burayı vatan yapmaları; Bizansın bu akışı durdurmak için Peçenekleri kullanma çalışması, Alpaslan ve onu yetiştiren çevre anlatılmaktadır. 2- ANAHTAR: Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-001-5/ 34. Baskı (2012)/ Selçuklu üçlemesinin ikinci kitabıdır. Malazgir
757 TL.
(Renkli Baskı) ?Bu eserin birinci baskısından ikinci baskısına kadar aradan on yıl geçti. Geçen bu kısacık zaman diliminde, kendileriyle görüşüp röpörtaj yaptığım onlarca bıçakçı ustası ebediyete intikal ettiler. Bu zaman içerisinde bıçakçılarla olan ilgimi hiçbir zaman kesmedim. Birinci baskıdaki bazı tarih ve isim yanlışlarını düzeltme imkânını buldum. Eksik gördüğüm kısımları tamamladım. Bu eserde fotoğrafları görülen tarihî delici ve kesici aletler model alınarak milli bıçaklarımız yeniden yapılmaya baş
70 TL.
Türk Dünyası ilk kez 1997 yılında okuyucusuyla buluştu. Adeta her biri damıtılmış bir kitap özelliği taşıyan altmış üç makale hâlâ güncelliğini ve önemini korumakta. Nerede Türk varsa hemen hemen hepsini dikkate alan makalelerden oluşan eseri okurken yıllar önceden günümüz olaylarına yönelik tespitlerine şaşıracaksınız.
24 TL.
Orta Asya denilen Türkistan coğrafyasının en doğusundan Anadolu'nun en batısına kadar binlerce kilometrelik yolları belki bin yıllık bir sürede dura-göçe kateden İğdirliler... Sürekli bölünerek, ayrı ayrı yönlere yürürken, kaderin kendilerine biçtiği ilâhi rolü oynamak için, insanlığa bir ışık olmak için yürüyen İğdirler... Birbirlerinden habersiz, aynı semt isimlerini yaşatan, aynı lakapları kullanan; âdetleri, gelenekleri aynı olan, hatta aynı simaları taşıyan İğdirliler... Bu mütevazi eserde Türk mille
25 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 152 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1