Hüseyin Nihal Atsız (İstanbul 12 Ocak 1905- 11 Aralık 1975): Türk şairi, tarihçisi ve düşünürü. Babası, Torullu Deniz Makine Önyüzbaşısı Hüseyin Efendinin oğlu Deniz Bnb. Mehmet Nâil Bey, annesi, Trabzonlu Kadıoğlu ailesinden Deniz Yarb. Osman Beyin kız.. .